POLÍTICA DE PRIVACIDADE

“SUS DATOS SEGUROS”

Información en cumprimento da normativa de protección de datos persoais

En Europa e en España existen normas de protección de datos pensadas para protexer a súa información persoal de obrigado cumprimento para a nosa entidade.

Por iso, é moi importante para nós que entenda perfectamente qué imos facer cos datos persoais que lle pedimos.

Así, seremos transparentes e darémoslle o control dos seus datos, cunha linguaxe sinxela e opcións claras que lle permitirán decidir que faremos coa súa información persoal.

Por favor, se unha vez lida a presente información queda algunha dúbida, non dubide en preguntarnos.

Moitas grazas pola súa colaboración.

 • Quen somos?
  • A nosa denominación: SOCIEDADE PARA O APROVEITAMENTO SOSTIBLE DE RECURSOS NATURAIS DE GALICIA RDG SA
  • O noso CIF / NIF: A56451016
  • A nosa actividade principal: CO FIN ÚLTIMO DE POÑER EN VALOR Os RECURSOS NATURAIS DE GALICIA, PROMOVENDO A CANALIZACIÓN DESE [-] VALOR CARA AO TECIDO SOCIOECONÓMICO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E, EN ESPECIAL, DAS COMUNIDADES LOCAIS, CONSTITÚE O OBXECTO SOCIAL DA SOCIEDADE A DIFUSIÓN, PROMOCIÓN
  • O noso enderezo: RÚA LETONIA 2 – EDIFICIO QUERCUS IP, LOCAL A0. 1-A0.2, 15707 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (Coruña (A))
  • O noso teléfono de contacto: 638086240
  • O noso enderezo de correo electrónico de contacto: jnieto@rdg.gal
  • A nosa páxina web: https://rdg.gal/
  • Para a súa confianza e seguridade, informámoslle que somos unha entidade rexistrada no seguinte Rexistro Mercantil /Rexistro Público: Rexistro de Santiago de Compostela, tomo: 463, folio: 189, folla: SC-52851, inscrición: 1º con data 11/10/2023

Estamos á súa disposición, non dubide en contactar connosco.

 • Para que imos usar os seus datos?

Con carácter xeral, os seus datos persoais serán usados para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos.

Así mesmo, tamén poden ser usados para outras actividades, como enviarlle publicidade ou promocionar as nosas actividades.

 • Por que necesitamos usar os seus datos?

Os teus datos persoais son necesarios para poder relacionarnos con vostede e proporcionarlle os nosos servizos. Neste sentido, poremos á súa disposición unha serie de recadros que lle permitirán decidir dun xeito claro e sinxelo sobre o uso da súa información persoal.

 • Quen vai a coñecer a información que lle pedimos?

Con carácter xeral, só o persoal debidamente autorizado da nosa entidade poderá ter coñecemento da información que solicitamos.

Así mesmo, aquelas entidades que precisen ter acceso a ela para poder prestar os nosos servizos poden ter coñecemento da súa información persoal. Por exemplo, o noso banco coñecerá os teus datos se o pago dos nosos servizos se realiza mediante tarxeta ou transferencia bancaria.

Así mesmo, terán coñecemento da súa información aquelas entidades públicas ou privadas ás que esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais para o cumprimento de calquera lei. Poñéndoche un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre as operacións económicas que superen un determinado importe.

No caso de que, á marxe dos supostos antes mencionados, necesitemos revelar a súa información persoal a outras entidades, solicitaremos previamente o seu permiso mediante opcións claras que lle permitan decidir ao respecto. 

 • Como imos a protexer os seus datos?

Protexeremos os seus datos con medidas de seguridade eficaces en función dos riscos que conleve o uso da súa información.

Para iso, a nosa entidade aprobou unha Política de Protección de Datos e lévanse a cabo controis e auditorías anuais para comprobar que os seus datos persoais están a salvo en todo momento.

 • ¿Enviaremos os seus datos a outros países?

No mundo hai países que son seguros para os seus datos e outros que non son tan seguros. Por exemplo, a Unión Europea é un ambiente seguro para os teus datos. A nosa política é non enviar a súa información persoal a ningún país que non sexa seguro desde o punto de vista da protección de datos.

No caso de que, para prestarlle o servizo, sexa imprescindible enviar os seus datos a un país que non sexa tan seguro coma España, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso e aplicaremos medidas de seguridade eficaces que reduzan os riscos de enviar a súa información a outro país.

 • Durante canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos durante a nosa relación e mentras nos obriguen as leis. Unha vez transcorridos os prazos legais aplicables, procederemos á súa eliminación de forma segura e respectuosa co medio ambiente.

 • Cales son os seus dereitos de protección de datos?

Podes contactar connosco en calquera momento para saber qué información temos sobre ti, rectificala se é incorrecta e eliminala unha vez que finalice a nosa relación, se isto é legalmente posible.

Tamén ten dereito a solicitar a transferencia da súa información a outra entidade. Este dereito chámase “portabilidade” e pode ser útil en determinadas situacións.

Para solicitar algún destes dereitos, debes facer unha solicitude por escrito ao noso enderezo, xunto cunha fotocopia do teu DNI, para poder identificarte.

Nas oficinas da nosa entidade dispoñemos de formularios específicos para solicitar estes dereitos e ofrecemos a nosa axuda para cumprimentalos.

Para saber máis sobre os seus dereitos de protección de datos, pode consultar a páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad. Este derecho se llama “portabilidad” y puede ser útil en determinadas situaciones.

 • Pode retirar o seu consentimento se cambia de opinión nun momento posterior?

Vostede pode retirar o seu consentimento se cambias de opinión sobre o uso dos teus datos en calquera momento.

Así por exemplo, se no seu día estaba interesado en recibir publicidade dos nosos produtos ou servizos, pero xa non desexa recibir máis publicidade, pode comunicalo mediante o formulario de oposición ao trámite dispoñible nas oficinas da nosa entidade.

 • En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, ¿dónde puede formular una reclamación?

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través de calquera dos seguintes medios:

 • Sede electrónica: www.agpd.es
 • Dirección postal:

Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid

 • Vía telefónica:

Telf. 901 100 099

Telf. 91 266 35 17

Formular unha reclamación na  Axencia Española de Protección de Datos no conleva ningún custe e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

 • Faremos un perfil sobre vostede?

A nosa política é non crear perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Non obstante, pode haber situacións nas que, para a prestación de servizos, fins comerciais ou outros, necesitemos perfilar información sobre vostede. Un exemplo pode ser o uso do teu historial de compras ou servizos para poder ofrecerche produtos ou servizos adaptados aos teus gustos ou necesidades.

Neste caso, implementaremos medidas de seguridade eficaces que protexan a súa información en todo momento de persoas non autorizadas que pretendan usala no seu propio beneficio.

 • Usaremos os sues datos para outros fins?

A nosa política é non usar os seus datos para fins distintos dos que lle explicamos. Se, non obstante, necesitáramos utilizar os seus datos para diferentes actividades, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso mediante opcións claras que lle permitan decidir ao respecto.