RDG e Galenergy alíanse para desenvolver as enerxías limpas, impulsar o autoconsumo verde e abaratar a factura a familias e industrias