Category: blog

“Para que siga habendo vida no mar temos que instalar eólica offshore e desprazar os combustibles fósiles”

“Estamos ou non estamos nunha crise climática? Se temos esa emerxencia climática, temos que tomar medidas para abordala. Para que siga habendo vida no mar tamén hai que instalar eólica no mar, porque, se non, acabaremos cunha temperatura da auga maior que a que permite a vida das especies que se pescan nese mar. Para …

Read on
“Verdor cinguido” percorre Galicia este verán

O noso concurso “Verdor cinguido” percorre Galicia este verán. A partir de hoxe, cada entrega semanal desta iniciativa difundirase desde unha localidade diferente, empezando por Ferrol. Logo virán Lugo, Ourense, Vigo, O Grove… E así, nove paradas nas catro provincias ata chegar a setembro. “Verdor cinguido” é un concurso cidadán que estreamos o 13 de …

Read on
RDG, onde suman esforzos o mellor do público e o mellor do privado

Baixo o paraugas de RDG o público e o privado suman esforzos, conviven nun modelo de cooperación polo que está a avogar a Comisión Europea para acelerar e robustecer o crecemento. Por unha banda, o accionista maioritario (30 %), a Xunta de Galicia, que é o garante da preservación do interese xeral, e polo outro, …

Read on
“Producir enerxía debe repercutir en beneficios para a cidadanía”

Javier Ramos conversou nas páxinas de El Correo Gallego co noso conselleiro delegado sobre a necesidade de que a posta en valor dos recursos naturais se traduza en vantaxes claramente perceptibles para as persoas e o territorio. “Producir enerxía debe repercutir en beneficios para a cidadanía”, asegura Emilio Bruquetas. “Un dos obxectivos fundamentais de RDG …

Read on
Entrevista nas cabeceiras de Editorial La Capital

Como Recursos de Galicia abaratará a factura da luz, o seu papel para descarbonizar a economía e vencer a dependencia enerxética, o interese que está a espertar entre operadores do sector e a singularidade do seu modelo son algúns dos asuntos que o noso conselleiro delegado aborda nunha conversa con Eugenio Cobas que hoxe publican …

Read on
RDG como ferramenta para xestionar os nosos recursos

“É perentorio virar con máis vehemencia cara ás enerxías renovables e reducir o consumo todo o posible. […] Galicia non é excepción. Que ninguén se engane. Seguimos sendo moi deficitarios en enerxía, porque a maior parte das fontes primarias seguen sendo fósiles. Se queremos producir toda a enerxía que consumimos a partir de renovables dentro …

Read on
Os académicos das ciencias económicas coñecen o modelo de RDG

No marco do noso programa de divulgación directa, o conselleiro delegado de RDG reuniuse hoxe en Santiago cos membros da Real Academia Española de Ciencias Económicas e Financeiras. Emilio Bruquetas contextualizou a creación de Recursos de Galicia na necesidade de descarbonizar a economía e gañar autonomía enerxética. “Estamos -argumentou- nun momento de emerxencia climática, ante …

Read on
Día Mundial do Medio Ambiente

Entre os nosos principais obxectivos están non só o abaratamento da factura da luz para as familias e as empresas, o avance da nosa comunidade en autonomía enerxética, o impulso do trinomio enerxía-industria-sociedade e a maximización dos beneficios para o territorio e as persoas, senón tamén a descarbonización da economía neste momento de emerxencia climática. …

Read on
Verdor cinguido

Que porcentaxe da enerxía primaria en Galicia procede de fontes renovables? A cantas persoas emprega a minería na nosa comunidade autónoma? Cantas emisións de dióxido de carbono evitan anualmente os parques eólicos galegos…? En RDG decidimos saír á rúa para dar resposta a esas e outras preguntas. En definitiva, canto sabemos de recursos naturais? Recentemente …

Read on
RDG, facilitador da necesaria transición

No espazo “Herrera en Cope en Galicia”, Paula Pájaro entrevistou esta semana ao noso conselleiro delegado. “Recursos de Galicia é un compañía singular que nace para descarbonizar a economía da comunidade, para avanzar en autonomía enerxética e para poñer a nosa riqueza natural ao servizo das persoas, do territorio e da industria de Galicia”, expuxo …

Read on
1 2 3